Bjarne Høyen

Psykolog (cand.psych.aut.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring, eller send en SMS til 26 28 03 05

Mail til bjarne@bjarnehoyen.dk

 

Jeg tager ikke sygesikringsklienter, men gerne klienter henvist fra sundhedsforsikringer. Jeg er tilknyttet sygeforsikringen ’danmark’, der giver tilskud på 300 kr. pr. time til en del problemstillinger. Se hvilke ved at klikke her.

Alle samtaler foregår i Psykologcentret Trekantens lokaler Vester Voldgade 111, 3. sal., 1552, København V. Det er Dansk Arbejdsgiverforenings hus på hjørnet af Vester Voldgade og Ny Kongensgade. Der er P-hus 250 m nede ad Vester Voldgade i BLOX (Dansk Arkitektur Center).

 

Jeg har særlig erfaring med:

· Misbrugsbehandling (alkohol, hash, narkotika, medicin, behandlingsafhængighed, sukker, mad og penge – herunder spil)

· Børn af misbrugere

· Voksne børn af misbrugere

· Partnere til misbrugere

· God kommunikation (par, familier, arbejdskolleger og ledere)

· Parterapi (herunder hjælp til en ordentlig skilsmisse)

· Familieterapi

· Krise

· Studieblokering

· Overbelastning (stress)

· Tilbagevenden til arbejdspladsen efter sygemelding

· Styrkelse af evnen til at stå fast (assertionstræning)

· Eksistentielle problemer

· Ulykkelighed (depression, sorg)

· Angst

· Individuel supervision af medarbejdere og ledere

· Inspirationssamtaler med ledere (coaching)

· Stalking

 

Pris pr. time (60 min.) 1050 kr. Det gælder individuelle samtaler, parsamtaler og familiesamtaler.

Afbud skal gives senest 24 timer før den aftalte tid. Ellers forbeholder jeg mig ret til at tage betaling for samtalen.

Jeg kan tage nye klienter ind inden for én til to uger.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening.

 

Min måde at arbejde på

Jeg er ret kontant i min tilgang. Og jeg giver gerne råd og vejledning undervejs. Jeg har ingen ideer på mine klienters vegne, om hvad samtalerne skal føre til. Det er op til den enkelte selv at sætte retningen. Da de fleste klienter selv betaler for samtalerne, er der som oftest en naturlig grænse for, hvor lange forløbene bliver. Forløb på under 20 samtaler vil jeg kalde ”psykologisk rådgivning”. Der skal flere samtaler til, for at man kan tale om egentlig ”terapi”.

I den psykologiske rådgivning gælder det for mig om at hjælpe klienten til at sætte retning og delmål for samtalerne. Jeg giver ofte mine klienter opgaver med hjem.

Mit fokus vil altid være at få klienten til at acceptere, at situationen er, som den er – dvs. gøre status – og så derudfra finde ud af, hvad der kan gøres for at ændre situationen. Jeg lægger normalt ikke op til at tale om fortiden, med mindre den står som en forhindring for at komme videre.

 

Teoretisk baggrund for rådgivningen

Som universitetsuddannet psykolog har jeg skullet forholde mig til alle de store psykologiske skoler, som op gennem tiderne ofte har bekriget hinanden. Men der er jo en grund til, at mange af dem stadig har tilhængere; nemlig, at de fortæller noget væsentligt. Jeg har da også fundet inspiration mange steder.

Der er tre skoler, jeg særligt er inspireret af, og hvis tilgange jeg anvender i det daglige:

 

Systemisk teori

Et grundprincip i systemisk teori er, at intet menneske kan ses isoleret fra sine omgivelser. Derfor tænker jeg altid klientens omgivelser – familie, kolleger osv. – med i samtalen.

Et andet væsentligt princip er neutralitet. Det skal forstås sådan, at jeg bestræber mig på at se klientens problem fra forskellige synsvinkler. Det har den fordel, at jeg på et hvilket som helst tidspunkt i forløbet vil kunne foreslå klienten at invitere andre med i samtalen. Jeg betragter således ikke klienten som problemet. Det er problemet, der er problemet (for nu at bruge en klassisk, systemisk formulering.)

Systemisk teori har således meget at sige om forholdet til andre mennesker. Det kniber lidt mere med klientens forhold til sig selv. På det punkt er jeg særligt inspireret af:

Eksistentialistisk teori

Her er temaet menneskets udsathed i livet. Det er en god baggrund for at kunne tale meningsfuldt om ensomhed, bekymringsangst, sygdom, sorg og død.

Kognitiv teori

Her er udgangspunktet hjernen. Mennesket har en fantastisk evne til, ved forstandens hjælp, at ændre sit liv. Jeg betragter således det psykologiske forløb som en bevægelse, der går fra at man tænker sig om og derefter handler målrettet. Følelserne er ikke det direkte mål for interventionerne.

Jeg er særligt optaget af metakognitiv teori. Her anvises der metoder til at hjælpe mennesker, der i overdreven grad grubler og bekymrer sig om fremtiden.

Note

For de særligt interesserede, kan jeg oplyse, at jeg inden for systemisk teori særligt er inspireret af Gianfranco Cecchin og Milanoskolen. Blandt eksistentialisterne er det Irvin D. Yalom, Ernesto Spinelli og Emmy van Deurzen-Smith. Inden for metakognitiv teori kan jeg henvise til Adrian Wells.

Advarsel

Jeg møder tit klienter, der går på nettet for at læse om deres egne, eller familiemedlemmers, symptomer i et forsøg på at finde ud af, hvad der mon er i vejen. Det er sjældent gavnligt. Hvis man ikke kan holde fingrene fra tasterne, kan jeg anbefale Dansk Psykolog Forenings gode indføring i forskellige psykologiske emner på https://altompsykologi.dk.