Sygeforsikringen ’danmark’

 

Henvisningsårsager

1. Røveri, volds- og voldtægtsofre

2. Trafik- og ulykkesofre

3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

6. Pårørende ved dødsfald

7. Personer, der har forsøgt selvmord

8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge

9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre

      Seksuelle overgreb

1. Personer, der har en let til moderat depression.

Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD.

 

Børn og unge under 18 år kan få tilskud uanset årsagen til behandlingen.

 

 

Psykologhjælp omfattende henvisningsårsag 1-11

 

Individuel/topersoners konsultation:                                                        300

 

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til

psykologhjælp omfattende henvisningsårsag 1-11 på:                         7.200

Dvs. 24 konsultationer a 300.

 

 

Psykologhjælp udenfor henvisningsårsag 1-11 for medlemmer under 18. år

 

Individuel/topersoners konsultation:                                                        300

 

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til

psykologhjælp udenfor henvisningsårsag 1-11 på:                               2.400

Dvs. 8 konsultationer a 300.

 

Tilskuddene er ens for alle grupper (5, 1 og 2)